Tillgänglighetsredogörelse

Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur väl www.arbetsdomstolen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Arbetsdomstolens webbplats. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Arbetsdomstolen har åtagit sig att göra arbetsdomstolen.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller arbetsdomstolen.se.

Status

Arbetsdomstolen.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Brister i tillgänglighet på webbplatsen

Otillgängliga PDF-dokument

De PDF-dokument som beskriver våra meddelade domar uppfyller inte kraven om tillgänglighet. Länkar till dessa dokument finns publicerade på respektive meddelad dom. Detta medför att användare med uppläsande hjälpmedel inte kan ta del av dessa dokument.

Arbetsdomstolen har fattat beslut om att avvakta tillgänglighetssäkring av dessa dokument tills  att den pågående utredningen som genomförs av Domstolsverket kring hur domar i Sverige generellt skall publiceras är klar. Utredningen förväntas vara klar under 2022.

Enskilda domar och dokument kan begäras ut, varvid Arbetsdomstolen tillgänglighetssäkrar dessa innan utskick.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från Arbetsdomstolens webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två till fem arbetsdagar.

E-post:  kansliet@arbetsdomstolen.se 

Rubrik för e-post: Tillgänglighet - Arbetsdomstolens hemsida

Telefon: 08-617 66 00

Så  har vi testat tillgängligheten

Webbplatsen är framtagen under 2021 och lanserad under 2022 med hjälp av vår leverantörer Funka Nu AB och ADACA Authority AB. 

Tillgänglighetssäkring har skett kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. I varje del av arbetet har teknik, innehåll och pedagogik löpande validerats mot lagkraven för tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 augusti 2022.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister till  oss via epost eller telefon.

E-post: kansliet@arbetsdomstolen.se 

Rubrik för e-post: Brister i tillgänglighet Arbetsdomstolens hemsida

Telefon: 08-617 66 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (Öppnas i separat fönster)

Kontaktinformation till Myndigheten fö digital förvaltning

Webbsida: www.digg.se

E-post: info@digg.se

Telefon: 0771-11 44 00