Ledamöter

Arbetsdomstolens ordinarie ledamöter

Anställda i Arbetsdomstolen

Lars Dirke, ordförande och administrativ chef

Karin Renman, ordförande
Sören Öman, ordförande
Catharina Nordlander, ordförande

Ledamöter som inte är anställda i Arbetsdomstolen

Vice ordförande

Rådmannen Peter Syrén
Rättschefen Anna Middelman
Rådmannen Inger Andersson
Rådmannen Håkan Lundquist

Ledamöter som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen

Chefsjuristen Kurt Eriksson
F.d. länsarbetsdirektören Kerstin G Andersson
F.d. byråchefen Berndt Molin

Utsedda efter förslag av Svenskt Näringsliv

F.d. förhandlingschefen Åsa Kjellberg-Kahn
Vd Marcus Dahlsten
Chefen samverkan och lön Beata Hammarskiöld
Arbetsrättsjuristen Gunnar Ekbrant

Utsedda efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetsrättsjuristen Göran Söderlöf
Förhandlingschefen Johanna Torstensson

Utsedd efter förslag av Arbetsgivarverket

F.d. chefsjuristen Karl Pfeifer

Utsedda efter förslag av Landsorganisationen i Sverige (LO)

F.d. avtalssekreteraren Lenita Granlund
Avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä
Avtalssekreteraren Madelene Johansson Engman
Juristen Sofie Rehnström

Utsedda efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Ombudsmannen Kjell Svahn
F.d. förbundsordföranden Cecilia Fahlberg

Utsedd efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

F.d.förbundsdirektören Elisabeth Mohlkert