Förhandlingar

Kommande förhandlingar

Inställd
Inställd
2024-06-17, kl 9:00

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.