Beställning av kopior

Kopia av handlingar hos Arbetsdomstolen

Kopia av handlingar hos Arbetsdomstolen, t.ex. domstolens domar eller beslut, tillhandahålls mot avgift i enlighet med bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Sådan beställning kan göras hos domstolens kansli eller per e-post kansliet@arbetsdomstolen.se 

Kopia av Arbetsdomstolens dom eller beslut kan i viss utsträckning även levereras i elektronisk form som e-post.