Arkiverade domar

Vissa årtal för tidigare publicerade domar är tillfälligt borttagna, de kommer att återpubliceras inom kort. Du kan beställa äldre domar via mejl

kansliet@arbetsdomstolen.se