Publicering av AD:s domar

Arbetsdomstolen meddelar normalt sina domar på onsdagar kl. 11.00.

Arbetsdomstolen publicerar domar och vissa beslut som är vägledande och av allmänt intresse, så kallade refererade domar och beslut.

Publicering sker dels på hemsidan, dels i den så kallade årsboken.

I de publicerade domarna och besluten där det finns privatpersoners personuppgifter, anonymiseras uppgifterna.

Med anonymisering avses att personuppgiften behandlas på så sätt att personen inte längre kan identifieras utifrån dessa.

Domar som inte refereras läggs alltså inte ut på hemsidan. Dessa domar kan beställas på kansliet@arbetsdomstolen.se

Refererade domar och beslut, ges ut i tryck en gång per år i publikationen "Arbetsdomstolens domar", domstolens årsbok. Den finns tillgänglig för beställning hos förlaget Norstedts Juridik. Böckerna/publikationerna finnas att beställa som prenumeration på Norstedts Juridiks webbplats för både befintliga kunder och nya kunder.

Kostnadsfri information om Arbetsdomstolens vägledande avgöranden fr.o.m. år 1993 finns på Domstolsverkets sida Rättsinfosök.

Rättsinfosök (öppnas i separat fönster)