2017-07-14

Arbetsdomstolen har vid ett sammanträde i dag beslutat att ålägga 29 arbetstagare vid RenoNorden AB att återgå till arbetet.

Det innebär att Arbetsdomstolen har funnit att det förekommer en olovlig stridsåtgärd som de 29 arbetstagarna deltar i.
Arbetsdomstolen har samtidigt avslagit arbetsgivarsidans begäran om att ytterligare sex arbetstagare ska åläggas att återgå till arbetet. De sex arbetstagarna har kommit in med läkarintyg till arbetsgivaren.
Arbetsgivarsidan kräver i målet skadestånd av arbetstagarna men den frågan har inte prövats i dag. Rättegången fortsätter nu med en huvudförhandling den 2 oktober 2017.
Arbetsdomstolens målnummer är A 94/17.