2017-12-20

Folktandvården i Stockholms län AB:s förbud mot att använda engångsärmar vid arbetet med patienter innebar inte diskriminering av en kvinnlig muslimsk tandläkare som av religiösa skäl ville skyla sina bara underarmar inför män. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom i dag.

Tandläkaren hade tidigare tillåtits att använda engångsärmar, men sedan det kommit nya föreskrifter om hygien från Socialstyrelsen hade arbetsgivaren förbjudit användningen. Diskrimineringsombudsmannen förde talan för tandläkaren och menade att beslutet innebar så kallad indirekt diskriminering, det vill säga att beslutet, som framstod som neutralt, kunde komma att särskilt missgynna muslimska kvinnor som av religiösa skäl vill skyla sina armar inför män.

Parterna var överens om att beslutet i och för sig hade ett så kallat berättigat syfte, att bibehålla patientsäkerheten genom att förhindra smittspridning. Diskrimineringsombudsmannen ansåg dock att beslutet inte var ett lämpligt, nödvändigt och proportionerligt medel för att uppnå det syftet i den del beslutet innebar att engångsärmar i plast inte fick användas när tandläkaren skulle ha skyddshandskar av plast på sig. Enligt Arbetsdomstolen har arbetsgivaren emellertid lyckats bevisa att förbudet var både lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten. Därmed står det klart att det inte har förekommit indirekt diskriminering och att tandläkaren inte har rätt till den diskrimineringsersättning som begärts.

Arbetsdomstolens målnummer A 163/16, dom nr 65/17