2019-11-27

Arbetsdomstolen dömer i Babblarna-målet

Arbetsdomstolen har i en dom i dag slagit fast att företaget bakom de populära barnfigurerna Babblarna har, från den illustratör som varit med att ta fram dem, förvärvat rätten att förfoga över figurerna.

Bakgrunden till tvisten är att illustratören som uppdragstagare och anställd hos företaget arbetat med figurerna och därmed fått upphovsrätt. När hans anställning upphörde menade han att företaget inte längre fick använda figurerna. Företaget och den arbetsgivarorganisation företaget är medlem i gick då till Arbetsdomstolen för att få fastslaget att företaget förvärvat förfoganderätten över figurerna från illustratören.

Arbetsdomstolen har kommit fram till att illustratören utan att protestera medverkat till företagets förfoganden över figurerna på ett sådant sätt att företaget får anses ha förvärvat förfoganderätten. Enligt Arbetsdomstolen kunde illustratören också förutse vad företaget skulle göra med de illustrationer han gjorde under sin anställning. Därför vann arbetsgivarsidan. Illustratören döms också att betala över två och en halv miljoner kronor i rättegångskostnader.

Arbetsdomstolens dom är enhällig, dvs. alla domstolens sju ledamöter står bakom den.

Arbetsdomstolens målnummer A 69/18, dom nr 53/19