Mål nr A 135/23 (3:2)

Fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.

2024-04-24, kl 9:00

Inställd

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare mot Renovera NU Stockholm AB