Välkommen till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Öppettider

Öppettider

Exp.tid 9.00 - 15.00
Telefontid 9.30 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Att överklaga

Processen i Arbetsdomstolen

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen.
Domstolen är då första och enda domstol.
I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.
Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Meddelade domar

Domen refereras inte

Förhandlingar