Välkommen till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Öppettider

Öppettider

Exp.tid 9.00 - 15.00
Telefontid 9.30 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

 

Att överklaga

Processen i Arbetsdomstolen

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen.
Domstolen är då första och enda domstol.
I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.
Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Meddelade domar

Domen refereras inte

Beslutet refereras inte

Förhandlingar

Inställd
Inställd
2023-10-03, kl 9:00

Fråga om skadestånd för brott mot dataskyddsförordningen. Även fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Fråga om skadestånd för brott mot dataskyddsförordningen. Även fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
Inställd
Inställd
2023-10-03, kl 9:00

Fråga om det funnits laga grund för avskedande alternativt sakliga skäl för uppsägning av en arbetstagare som utövat skadegörelse på en före detta chefs bil vid flera tillfällen.

Fråga om det funnits laga grund för avskedande alternativt sakliga skäl för uppsägning av en arbetstagare som utövat skadegörelse på en före detta chefs bil vid flera tillfällen.
Inställd
Inställd
2023-10-04, kl 9:00

Fråga om skadestånd för brott mot dataskyddsförordningen. Även fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Fråga om skadestånd för brott mot dataskyddsförordningen. Även fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
Inställd
Inställd
2023-10-04, kl 9:00

Fråga om det funnits laga grund för avskedande alternativt sakliga skäl för uppsägning av en arbetstagare som utövat skadegörelse på en före detta chefs bil vid flera tillfällen.

Fråga om det funnits laga grund för avskedande alternativt sakliga skäl för uppsägning av en arbetstagare som utövat skadegörelse på en före detta chefs bil vid flera tillfällen.