Välkommen till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Öppettider

Öppettider

Exp.tid 9.00 - 15.00
Telefontid 9.30 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Att överklaga

Processen i Arbetsdomstolen

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen.
Domstolen är då första och enda domstol.
I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.
Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Meddelade domar

Beslutet refereras inte

Domen refereras inte

Förhandlingar

Inställd
Inställd
2024-04-22, kl 9:00

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.
Inställd
Inställd
2024-04-23, kl 9:00

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.
Inställd
Inställd
2024-04-24, kl 9:00

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.
2024-04-24, kl 9:00

Fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.

Fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.