Processen i Arbetsdomstolen

A Sal Fr Maria Stampel A

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer om processen i Arbetsdomstolen här till vänster, eller genom att klicka på någon av nedan länkar 

Var talan ska väckas 

Att överklaga