Förhandlingar

Kommande förhandlingar

Inställd
Inställd
2024-04-24, kl 9:00

Fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.

Fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.
2024-05-07, kl 9:00

Fråga om beräkning av reservofficerares anställningstid enligt förordningen (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.

Fråga om beräkning av reservofficerares anställningstid enligt förordningen (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.
Inställd
Inställd
2024-05-24, kl 9:00

Tvist angående bl.a. lön och andra ersättningar för tidigare anställda hos ett bolag inom byggbranschen.

Tvist angående bl.a. lön och andra ersättningar för tidigare anställda hos ett bolag inom byggbranschen.
Inställd
Inställd
2024-05-30, kl 9:00

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.
Inställd
Inställd
2024-05-31, kl 9:00

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.
2024-06-11, kl 9:00

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.
2024-06-17, kl 9:00

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.