2017 - Pressmeddelanden

Publicerade meddelanden

Folktandvården i Stockholms län AB:s förbud mot att använda engångsärmar vid arbetet med patienter innebar inte diskriminering av en kvinnlig muslimsk tandläkare som av religiösa skäl ville skyla sina bara underarmar inför män. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom i dag.

Arbetsdomstolen har i en dom i dag slagit fast att sex arbetstagare vid Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att myndigheten omlokaliserats dit.

Arbetsdomstolen har vid ett sammanträde i dag beslutat att ålägga 29 arbetstagare vid RenoNorden AB att återgå till arbetet.

En barnmorska, som nekades anställning då hon inte kunde arbeta med aborter på grund av sin kristna tro och övertygelse, blev inte diskriminerad. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag.

Arbetsdomstolen har idag dömt staten att betala skadestånd till en rektor för sameskolan i Jokkmokk som aldrig fick börja arbetet.