2024-01-10, AD 2024 nr 1

Domen refereras inte

Mål nr

B 30/23

Parter

Taxi Tjutebro AB
mot
A.A-A.

Saken

Målet gällde skadestånd med anledning av avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

 

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Albin Falkmer, Antje Dedering, Karl Pfeifer, Malin Sjunnebo och Dag Andersson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lina Cajvert