2024-01-11, AD 2024 nr 3

Domen refereras inte

Mål nr

A 74/23

Parter

Föreningen Svensk Handel
mot
L.L.

Saken

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Pontus Bromander
Rättssekreterare: Lina Cajvert