2024-01-17, AD 2024 nr 4

Domen refereras inte

Mål nr

A 12/23

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
Motorbranschens Arbetsgivarförbund (för ej talan) och Fritidscenter Malmö AB

Saken

Målet gällde missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén