2024-01-17, AD 2024 nr 6

Domen refereras inte

Mål nr

A 137/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Probygg i Stockholm & Fastighetsservice AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Lars Dirke
Rättssekreterare: Anna Thorssin