2024-01-17, AD 2024 nr 7

Domen refereras inte

Mål nr

A 80/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Berklam Bygg & Platt AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén