2024-01-29, AD 2024 nr 10

Domen refereras inte

Mål nr

A 76/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Felixnipal AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén