2024-01-31, AD 2024 nr 11

Ett lettiskt bolag var bundet av byggavtalet. Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade inte några medlemmar som var anställda hos bolaget. Fråga om bolaget ska betala allmänt skadestånd till Svenska Byggnadsarbetareförbundet för brott mot byggavtalets olika ersättningsregler samt byggavtalets övertids- och arbetstidsbestämmelser. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte följa byggavtalets regler om övertidsersättning, helglön och ersättning för arbetstidsförkortning. Domstolen har även funnit att bolaget gjort sig skyldigt till brott mot byggavtalets regler om övertid och arbetstid, men inte mot byggavtalets regler om timlön, ersättning för obekväm arbetstid och semesterförmåner. Ett allmänt skadestånd om 750 000 kr, mot yrkade 26 100 000 kr, har dömts ut. Med hänsyn till utgången i målet har förbundet förpliktats ersätta bolaget dess rättegångskostnad med tre fjärdedelar.

Mål nr

A 108/21

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Föreningen Byggföretagen i Sverige (för ej talan) och APM Construction SIA

Lagrum och SFS:nr

10, 27, 54, 55 och 64 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 21 och 22 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Rättsfall

AD 1978 nr 78, AD 1982 nr 114, AD 2001 nr 82, AD 2008 nr 8, AD 2012 nr 31, AD 2018 nr 78

Läs domen här

AD 11/24.pdf (öppnas i nytt fönster)