2024-02-07, AD 2024 nr 12

En polis har sagts upp från sin anställning på grund av att han, enligt arbetsgivaren, till följd av en stroke fått sin arbetsförmåga nedsatt i så väsentlig mån att han inte längre kunnat utföra arbete av någon betydelse. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen varit sakligt grundad och att arbetsgivaren inte heller genom uppsägningen brutit mot diskrimineringslagen.

Mål nr

A 138/22

Parter

Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

Uppsägning, Polis, Stroke, Sjukdom, Diskriminering

Lagrum och SFS:nr

7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall

AD 2012 nr 51
AD 2020 nr 3
AD 2022 nr 34

Läs domen här

(AD 12/24.pdf (öppnas i nytt fönster)