2024-02-14, AD 2024 nr 13

En arbetstagares anställning på ett s.k. HVB-hem har upphört. Utifrån 2018 års företagshemlighetslag prövar domstolen om viss information, som arbetstagaren påstås ha angripit, utgör företagshemligheter i lagens mening.

Mål nr

B 116/22

Parter

A.N.
mot
Gnistan HVB Aktiebolag

Lagrum och SFS:nr

2, 3, 4 och 7 §§ lagen (2018:558) om företagshemligheter

Rättsfall

NJA 1998 s. 633, NJA 1995 s. 347

Läs domen här

AD 13/24.pdf (öppnas i nytt fönster)