2024-03-01, AD 2024 nr 16

Domen refereras inte

Mål nr

A 190/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
HONNESTO GRUPPEN Filial

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Catharina Nordlander
Rättssekreterare: Lina Cajvert