2024-03-01, AD 2024 nr 17

Domen refereras inte

Mål nr

A 166/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
City Tak i Sverige AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

 

Ledamot: Catharina Nordlander
Rättssekreterare: Lina Cajvert