2024-03-01, AD 2024 nr 18

Domen refereras inte

Mål nr

A 44/23

Parter

Zalandoarbetares driftsektion av SAC
mot
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och CEVA Logistics Nordic Services AB

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén