2024-03-01, AD 2024 nr 19

Domen refereras inte

Mål nr

A 183/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Föreningen Byggföretagen i Sverige (för inte talan) och Mästarbyggarna Danderyd AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Robin Henningson