2024-03-27, AD 2024 nr 21

Domen refereras inte

Mål nr

A 118/23

Parter

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C. och Sveriges Fackliga Samorganisationer, S.F.S.
mot
Föreningen Svensk Handel och Kommanditbolaget jem & fix

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Lina Cajvert