2024-03-27, AD 2024 nr 22

Domen refereras inte

Mål nr

A 28/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
B:s Måleri AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén