2024-03-27, AD 2024 nr 23

Domen refereras inte

Mål nr

A 53/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
B&V Entreprenad AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamöter: Sören Öman, Anu Rintala, Berndt Molin, Gabriella Forssell, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Helena Larsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Robin Henningson