2024-04-04, AD 2024 nr 25

Domen refereras inte

Mål nr

A 156/23

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Föreningen Byggföretagen i Sverige (för ej talan) och Bygg och Bo i Norden AB

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén