2024-04-10, AD 2024 nr 26

Domen refereras inte

Mål nr

A 10/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
S.K. med enskild firma

Saken 

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Catharina Nordlander

Rättssekreterare: Pontus Bromander