2024-04-17, AD 2024 nr 28

Beslutet refereras inte

Mål nr

B 145/22

Parter

J.S.
mot
Triathlon AB 

Saken 

Målet gällde rättegångskostnader. Beslutet innebar att tingsrättens beslut ändrades i viss del.

 

Ledamöter: Lars Dirke, referent, Catharina Nordlander och Anna Thorssin. Enhälligt.