2024-04-22, AD 2024 nr 29

Domen refereras inte

Mål nr

A 141/23

Parter

Sveriges läkarförbund
mot
Föreningen Vårdföretagarna och Lextorp Vårdcentral AB

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Martina Diab
Rättssekreterare: Alice Burén