2024-04-24, AD 2024 nr 30

Domen refereras inte

Mål nr

A 4/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Bygg1 i Södertörn AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén