2024-05-02, AD 2024 nr 31

Domen refereras inte

Mål nr

A 157/23

Parter

Unionen
mot
My Holme i Sundbyberg AB

Saken

Målet gällde skadestånd; återvinning av tredskodom (A 24/23). Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Martina Diab
Rättssekreterare: Robin Henningson