2024-05-08, AD 2024 nr 32

Domen refereras inte

Mål nr

A 182/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Emir entreprenad

Saken:

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Lina Cajvert