2024-05-08, AD 2024 nr 33

Domen refereras inte

Mål nr

A 27/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
D.W.

Saken

Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Robin Henningson