2024-05-15, AD 2024 nr 34

Domen refereras inte

Mål nr

B 45/23

Parter

IB Transport Mälardalen AB
mot
S.A.

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken i överklagade delar.

 

Ledamöter: Karin Renman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Gunnar Ekbrant, Staffan Löwenborg, Lenita Granlund och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Anna Thorssin