2024-05-15, AD 2024 nr 35

Domen refereras inte

Mål nr

A 26/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Dez bygg AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Pontus Bromander