2024-05-15, AD 2024 nr 36

Domen refereras inte

Mål nr

A 14/24

Parter

Svenska Elektrikerförbundet
mot
E.A. med uppgiven firma EL-iten i Hälsingland

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Catharina Nordlander
Rättssekreterare: Lina Cajvert