2024-05-22, AD 2024 nr 37

Domen refereras inte

Mål nr

A 5/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
A.J.G.

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Pontus Bromander