2024-05-22, AD 2024 nr 38

Domen refereras inte

Mål nr

A 56/24

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Almega Serviceföretagen (för ej talan) och Scanidum Service AB i likvidation i konkurs

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Martina Diab