2024-05-29, AD 2024 nr 39

Domen refereras inte

Mål nr

A 45/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
T34 Bygg AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål 

 

Ledamot: Marina Diab