2024-06-05, AD 2024 nr 40

Ett bolag bedrev på entreprenad delar av en regions busslinjetrafik. Efter ett upphandlingsförfarande stod det klart att bolagets entreprenaduppdrag i regionen skulle upphöra vid ett visst datum och att ett annat bolag skulle bedriva all regionens busslinjetrafik på entreprenad från och med dagen därpå. I målet är tvistigt om det i och med övergången av busstrafikuppdraget i regionen från en entreprenör till en annan har skett en sådan övergång av en del av en verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Om det varit fråga om en sådan verksamhetsövergång, är det tvistigt om den nya entreprenören vidtagit någon åtgärd som varit att likställa med avskedande i förhållande till ett antal arbetstagare, som var anställda hos den tidigare entreprenören, och om den nya entreprenören i så fall är skyldig att betala skadestånd till de berörda arbetstagarna.

Arbetsdomstolen har funnit att en betydande del av de materiella tillgångar, som varit absolut nödvändiga för att bedriva regionens busslinjetrafik, dvs. bussar, inte övergått från den tidigare till den nya entreprenören. Övergången av busstrafikuppdraget i regionen innebar därmed inte en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.

Mål nr

A 20/23

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Sveriges Bussföretag (för ej talan) och Keolis Sverige AB

Sökord

övergång av verksamhet, busslinjetrafik, överlåtelsedirektivet, entreprenad, offentlig upphandling

Lagrum och SFS:nr 

6 b, 7 och 18 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd, 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Rättsfall

AD 2011 nr 54, AD 2014 nr 14, AD 2023 nr 29, EU-domstolens dom av den 18 mars 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, EU-domstolens dom av den 25 januari 2001, Liikenne, C-172/99, EU:C:2001:59, EU-domstolens dom av den 13 september 2007, Jouini, C-458/05, EU:C:2007:512, EU-domstolens dom av den 29 juli 2010, UGT-FSP, C-151/09, EU:C:2010:452, EU-domstolens dom av den 6 september 2011, Scattolon, C-108/10, EU:C:2011:542, EU-domstolens dom av den 13 juni 2019, Ellinika Nafpigeia, C-664/17, EU:C:2019:496, EU-domstolens dom av den 27 februari 2020, Grafe och Pohle, C‑298/18, EU:C:2020:121

Läs domen här

AD 40/24.pdf (öppnas i nytt fönster)