2024-06-05, AD 2024 nr 42

Domen refereras inte

Mål nr

A 53/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Sashas Bygg & Entreprenad AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål. 

 

Ledamot: Catharina Nordlander