2024-06-05, AD 2024 nr 43

Domen refereras inte

Mål nr

A 20/24

Parter

Seko, Service- och kommunikationsfacket
mot
Maskinentreprenörerna (för ej talan) och Per Björklund Entreprenad AB

Saken

Målet gällde fordran på lön och semestersättning m.m. och brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål. 

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén