2024-06-12, AD 2024 nr 44

En arbetstagare, som inte har kunnat utföra sina normala arbetsuppgifter på grund av att han fått sitt körkort återkallat har, då det saknats möjlighet till omplacering eller omfördelning av arbetsuppgifter, inte ansetts stå till förfogande för arbete. Under dessa omständigheter har arbetstagaren, som senare blivit sjukskriven, inte rätt till sjuklön varken enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller enligt kollektivavtal.

Mål nr

A 64/23

Parter

Unionen
mot
Almega Tjänsteförbunden och Carspect AB

Sökord

sjuklön, körkort, inkomstbortfall, förfogande för arbete

Lagrum och SFS:nr

1 och 4 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön

Rättsfall

AD 1996 nr 125, AD 2003 nr 44, AD 2006 nr 120, AD 2016 nr 52

Läs domen här

AD 44/24.pdf (öppnas i nytt fönster)