2024-06-12, AD 2024 nr 45

Domen refereras inte

Mål nr

A 49/24

Parter

Stockholms Byggsyndikat – Solidariska Byggare
mot
MKS Bygg AB 

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Lars Dirke
Rättssekreterare: Anna Thorssin