Välkommen till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Öppettider

Öppettider

Exp.tid 9.00 - 15.00
Telefontid 9.30 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Att överklaga

Processen i Arbetsdomstolen

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen.
Domstolen är då första och enda domstol.
I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.
Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Meddelade domar

Domen refereras inte

Domen refereras inte

Förhandlingar

Inställd
Inställd
2024-05-24, kl 9:00

Tvist angående bl.a. lön och andra ersättningar för tidigare anställda hos ett bolag inom byggbranschen.

Tvist angående bl.a. lön och andra ersättningar för tidigare anställda hos ett bolag inom byggbranschen.
Inställd
Inställd
2024-05-30, kl 9:00

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.
Inställd
Inställd
2024-05-31, kl 9:00

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.

Fråga om skadestånd enligt anställningsskyddslagen med anledning av att en arbetstagares anställning har avslutats. Även fråga om skadestånd enligt medbestämmandelagen p.g.a. föreningsrättskränkning.
2024-06-11, kl 9:00

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.

Fastställelsetalan. Fråga vilken divisor som ska tillämpas vid omräkning av lön till arbetstagare i bemanningsföretag som är bundna av aktuellt avtal.